top of page

Articles

Article at -3 January  2024

Article at -August  2023

Article at -2023

WhatsApp Image 2024-01-04 at 11.38.13.jpeg
WhatsApp Image 2024-01-04 at 11.38.33.jpeg

Article at -5-October  2023

Article about BE1 Tactical Solutions for Soldiers-Revista Seguridad
January 2023

Numero-39-22_merged_page-0003.jpg
Numero-39-22_merged_page-0002.jpg

Article about BE1 Borders Solutions-Revista Seguridad-August 2022

Edicion-23-38_page-0001.jpg
Edicion-23-39_page-0001.jpg

Article about BE1- La Voz Cooperativa June 2022

WhatsApp Image 2022-07-19 at 15.58.28.jpeg

Article about BE1 Aereal Solution - Revista Seguridad- May 2022

Revista Seguridad .png

Article about BE1 in Latin America- Global Defense Magazine- March 2022

WhatsApp Image 2022-04-04 at 19.40.01 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-04-04 at 19.40.01.jpeg

Article about BE1-Seminar in Costa Rica- January 2022

Revista Seguridad article BE1 -part 1.jpeg
Revista Seguridad article BE1 -part 2.jpeg
1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG

Article Published about our Anti-Drones Solutions published on Revista Seguridad 360- October 2021

articulo 1.PNG
articulo 2.PNG
articulo 3.PNG
articulo 4.PNG

Article Published at the Czech Newspaper MF DNES about our Friendly Fire Prevention Solution - October 2021

20211001_MAGAZIN_ First Page_page-0001.jpg
20211001_Article _page-0001.jpg

Article about BE1 in the Chilean Security Magazine " Revista Seguridad" on July 2021

Revista 1.PNG
maganize 1.png
revista 2.PNG
magazine 2.png
revista 3.png
magazine 3.png

Article published in the Slovakian about BE1's Anti-drone demonstration on June 2021

lanacionmas.PNG
Capture213.PNG

It was as if he had hit an invisible wall. Israel has developed a technology that creates a shield against drones

Capture213.PNG

„Keď vidíte dron, je už neskoro,“ počujem za chrbtom, zatiaľ čo škúlim na oblohu. Stojíme na poli za Tel Avivom, vraj je dron 400 metrov od nás smerom k moru. Nie, nevidím ho. Azda aspoň majiteľ tej „hračky“ vie, kde lieta. Nemám z toho dobrý pocit. Je to pár rokov, čo ma pri prechádzke centrom poľského Krakova dron takmer udrel do hlavy.

 

​V Krakove to bola hračka v rukách jedinca s obmedzenou inteligenciou, ale na Blízkom východe už sú veľmi chytré zbrane. Stačí pripomenúť zopár udalostí z posledných rokov: iránske drony zapálili saudskoarabské ropné zariadenia, USA údajne pomocou dronu riadeného z Nevady odstránili šéfa iránskych jednotiek Kuds Kásema Solejmáního a najčerstvejšia správa – plne autonómny dron zaútočil na vojaka v Líbyi.

V tlači sa všetkému hovorí dron, ale izraelský plukovník v zálohe Shay Kuller nesúhlasí, hoci oboje lieta bez pilotov. Azda som ho pochopila: dron má vrtuľky, UAV (bezpilotné lietadlo – z anglického Unmanned Aerial Vehicle) zase krídla a doletí ďalej, až tisíce kilometrov.

V nedávnom konflikte medzi Izraelom a Palestínčanmi sa židovský štát pri svojej obrane spoliehal na protiraketový systém Železná kupola. Vo videu si pozrite, ako funguje:

Medzi mrakmi nad poľom sa snažím nájsť dron veľký asi 30 x 30 centimetrov. Vidím ho, až keď ho mám skoro nad hlavou. Letí rýchlo. „Keby niesol granát alebo výbušninu, nestihnete sa skryť,“ hovorí Ido Bar-Oz z MCTech RF Technologies, ktorá neviditeľný štít proti dronom vytvorila a v spolupráci so spoločnosťou BE 1 Defence Technologies and Solutions svojim hosťom z radov diplomatov predvádza, ako funguje. A naozaj, dron akoby narazil na neviditeľnú stenu.

Ido odovzdáva ovládač ďalším ľuďom: „Skúste ten dron riadiť!“ Nikomu sa to nepodarilo. Zariadenia zložené z radaru, kamery a vysielača dron ochromili. Úplne neovládateľný klesá k zemi.

 

Poslať dron k majiteľovi

„Toto je verzia pre civilistov, napríklad pre koncerty pod holým nebom, a tiež bezletové zóny ako letisko alebo väznica. V posledných rokoch kriminálnici v mnohých krajinách pašujú drogy a zbrane do väzenia s pomocou dronov, vďaka našej technológii je s tým koniec,“ hovorí mi Chaim Meirovich, riaditeľ MCTech.

„Môžeme dron poslať späť k majiteľovi, uzemniť na kraji bezletovej zóny alebo oslepiť, záleží na tom, aké riešenie je v tej chvíli vhodné,“ dodáva. Skrátka, keď sa dieťa bude hrať s dronom pri letisku, táto technológia pošle hračku späť. Keď terorista vyšle dron s výbušninou do davu ľudí alebo napríklad na chemickú továreň, dron bude na bezpečnom mieste zneškodnený.

Cynicky mi napadá, že ani v tomto prípade by možno nebolo od veci poslať dron späť k jeho majiteľovi. Ale to nie je originálne. Pred pár rokmi sa teroristi z Hizballáhu, predĺženej ruky Iránu na území Libanonu, sťažovali na škody, ktorú im spôsobila explózia dronov. Poslal ich vraj Izrael. Izraelskí novinári sa pri pohľade na snímky divili: „Veď to nie sú izraelské drony.“

Teraz na poli za Tel Avivom dostávam odpoveď: „Jasné, že naša technológia vie nepriateľské drony poslať tam, kam chceme.“ Zatiaľ čo vtedy posielal Irán zo Sýrie drony s výbušninami často, dokonca sa špekulovalo o hrozbe tisícov dronov vyslaných na územie Izraela, po preposlaní dronov na inú adresu prišlo upokojenie.

 

Že drony sú nebezpečná zbraň, dokazuje aj posledný izraelsko-palestínsky konflikt, keď Hamas tento rok v máji odpaľoval na Izrael stovky rakiet denne. Rakiet bolo oveľa viac, ale medzi nimi prelietavali z Gazy aj útočné drony. A tie protiraketový systém nezachytí.

„Výhodou protidronových štítov je, že sa dajú namontovať aj na staré protilietadlové systémy, a tým ich modernizovať, aby reagovali na príslušné hrozby,“ hovorí mi Chaim Meirovich, keď namietam, že obrana proti čím ďalej technicky dokonalejším zbraniam – tu proti chytrým raketám, tam zase proti šikovným dronom – musí ruinovať rozpočty štátov. Práve na horúcej pôde Blízkeho východu má človek pocit, že pre Európu platí porekadlo, že generáli sa pripravujú na minulú vojnu.

Ešte pred siedmimi rokmi, keď Hamas ostreľoval Izrael stovkami rakiet denne, sa Izrael okrem náletov na odpaľovacie zariadenia a sklady zbraní bránil aj pozemnou operáciou. Tento rok do Gazy nevkročil izraelský vojak ani na sekundu. Mnohí bezpečnostní experti, ktorí sa tiež prišli pozrieť na antidronovú technológiu, sa zhodujú, že vojaci už budú stláčať tlačidlá a bojovať budú roboty. Technológiu, vďaka ktorej sa dá riadiť bezpilotné lietadlo napríklad z kresla obývačky, som videla už vlani v dielni-laboratóriu inžiniera Barucha Diliona z poradného tímu BE 1, a teda firmy, ktorá v Izraeli vyhľadáva tie najlepšie bezpečnostné a obranné technológie.

Vízia je to desivá: teroristi alebo vojaci nepriateľského štátu sa budú pekne v kryte hrať s dronmi či robotmi-zabijakmi. A civilisti budú umierať. Ďalší bezpečnostný poradca BE 1 Shay Kuller je však skeptickejší. „Už dnes máme autonómne autá, napriek tomu stále potrebujú vodiča,“ usudzuje. Baruch Dilion dodáva, že teraz už existuje robot, ktorého je možné vyslať napríklad do budovy, aby preveril, či tam sú výbušniny alebo iné nebezpečenstvá, a prípadne ich zneškodnil – to však za podmienky, že ho na diaľku niekto ovláda.

Avšak práve komunikácia medzi vojakom a strojom je podľa Diliona častý problém. Ďalší krok podľa neho bude ten, že stroje, napríklad práve drony, budú konať úplne autonómne. Dostanú úlohu a podľa toho sa zariadia – samy analyzujú problém a napravia ho. Už nebude potrebné ani to kreslo v obývačke, alebo v prípade teroristov niekde v kryte či tuneli pod školou či nemocnicou. Tak ako sa podľa dostupných správ stalo v prípade vojaka prenasledovaného dronom v Líbyi.

 

„Keď Izrael udrel na Hamas, Nasralláh (líder Hizballáhu) sa radšej schoval 25 metrov pod zem,“ smeje sa izraelský študent politológie Uriel. Aj ďalší arciterorista Mohammed Deif uniká vďaka podzemným úkrytom. Práve Deifovi je pripisovaný „geniálny“ nápad rozmiestniť odpaľovacie zariadenia po celej Gaze medzi civilistami, zatiaľ čo on je niekde bezpečne schovaný. Ale aj tu sa varí voda.

Vyvíjajú sa drony, ktoré dokážu lietať a operovať vo vnútri budov, teda aj v tuneloch. „Nie je to taká náročná technológia, skôr je problém s tým, že drony sa vo vnútorných priestoroch nemôžu orientovať len podľa GPS, je tam oveľa viac prekážok, musia využívať senzory a kamery,“ hovorí Baruch Dilion.

„Tieto drony môžu byť veľmi malé. A nebude ich počuť,“ opisuje budúcnosť, možno celkom blízku. V každom prípade pred takými dronmi si nebudú môcť byť istí ani tí, ktorí sa schovajú do podzemia.

"When you see the drone, it's too late," I hear behind me as I scurry into the sky. We are standing in a field behind Tel Aviv, it is said that the drone is 400 meters from us towards the sea. No, I don't see him. Maybe at least the owner of the "toy" knows where it flies. I don't feel good about it. It's been a few years since a drone almost hit me in the head while walking through the center of Krakow, Poland.

In Krakow, it was a toy in the hands of an individual with limited intelligence, but there are already very clever weapons in the Middle East. Suffice it to recall a few events in recent years: Iranian drones set fire to Saudi oil facilities, the US allegedly removed Iranian chief Kuds Solemmani from Iran using a drone driven from Nevada, and the latest report - a fully autonomous drone attacked a soldier in Libya.

In the press, everything is called a drone, but the Israeli colonel in the reserve, Shay Kuller, disagrees, although both fly without pilots. Perhaps I understood it: the drone has propellers, the UAV (unmanned aerial vehicle - from the English Unmanned Aerial Vehicle) wings and flies further, up to thousands of kilometers.

Between the clouds over the field, I'm trying to find a drone about 30 x 30 centimeters. I don't see him until I'm almost over my head. It flies fast. "If he carried a grenade or an explosive, you wouldn't have time to hide," said Ido Bar-Oz of MCTech RF Technologies, which created the invisible drone shield and is working with diplomat guests to demonstrate how it works in collaboration with BE 1 Defense Technologies and Solutions. And really, the drone seemed to hit an invisible wall.

Ido passes the controller to other people: "Try to control the drone!" No one succeeded. Devices consisting of radar, camera and transmitter paralyzed the drone. Completely uncontrollable falls to the ground.

Send the drone to the owner

"This is a version for civilians, for example for open-air concerts, as well as no-fly zones such as an airport or prison. In recent years, criminals in many countries have smuggled drugs and weapons into prison with the help of drones, and thanks to our technology, this is over, ” tells me Chaim Meirovich, director of MCTech.

"We can send the drone back to the owner, ground it on the edge of the no-fly zone or blind, depending on which solution is appropriate at the time," he adds. In short, when a child plays with a drone at the airport, this technology sends the toy back. When a terrorist sends a drone with explosives to a crowd of people or, for example, to a chemical factory, the drone will be destroyed in a safe place.

Cynically thinks to me that even in this case, it might not be a good idea to send the drone back to its owner. But this is not original. A few years ago, terrorists from Hezbollah, Iran's extended arm in Lebanon, complained of damage caused by a drone explosion. Israel is said to have sent them. Looking at the pictures, Israeli journalists wondered, "They are not Israeli drones."

Now the field after Tel Aviv I get the answer: "Sure, that our technology can hostile drones sent to where we want." While then sent Iran from Syria drones with explosives often, even speculated about the threat of thousands of drones deployed to the territory of Israel, after forwarding the drones to another address came calming.

No more sci-fi

The fact that drones are a dangerous weapon is also proven by the last Israeli-Palestinian conflict when Hamas fired hundreds of rockets a day at Israel in May this year. There were many more missiles, but attack drones also flew between them from Gaza. And those anti-missile systems will not catch.

"The advantage of anti-aircraft shields is that they can also be mounted on old anti-aircraft systems, and thus modernized to respond to the relevant threats," Chaim Meirovich tells me that I argue that the defense against increasingly technically advanced weapons - here against smart missiles, there again against clever drones - it must ruin state budgets. It is on the hot soil of the Middle East that one feels that the saying goes for Europe that the generals are preparing for the last war.

Until seven years ago, when Hamas fired hundreds of missiles at Israel every day, Israel defended itself by ground operations in addition to raids on launchers and weapons depots. An Israeli soldier did not enter Gaza for a second this year. Many security experts, who have also come to look at anti-drone technology, agree that soldiers will be pushing buttons and robots will be fighting. The technology that allows you to control an unmanned aircraft, for example from a living room chair, I saw last year in the workshop-laboratory of engineer Baruch Dilion from the BE 1 advisory team, a company that is looking for the best security and defense technologies in Israel.

The vision is frightening: terrorists or soldiers of the enemy state will play nicely in cover with drones or robot-killers. And civilians will die.

 

However, another BE 1 security adviser, Shay Kuller, is more skeptical. "We already have autonomous cars today, but they still need a driver," he said . Baruch Dilion adds that there is now a robot that can be sent to a building, for example, to check for explosives or other hazards and possibly destroy them - provided that someone remotely controls it.

However, communication between the soldier and the machine is a common problem, according to Dilion. According to him, the next step will be that machines, such as drones, will act completely autonomously. They are given a task and set up accordingly - they analyze the problem themselves and fix it. It will no longer be necessary to have a chair in the living room, or in the case of terrorists somewhere in a shelter or tunnel under a school or hospital. As is reported to have happened to a soldier persecuted by a drone in Libya.

"When Israel hit Hamas, Nasrallah (Hezbollah leader) preferred to hide 25 meters underground," laughs Israeli political science student Uriel. Another arch-terrorist, Mohammed Deif, also escapes thanks to underground shelters. It is Deif who is credited with the "brilliant" idea of ​​deploying launchers throughout Gaza among civilians, while he is safely hidden somewhere. But even here water is boiled.

Drones are being developed that can fly and operate inside buildings, including tunnels. "It's not such a demanding technology, rather the problem is that drones can not orient themselves in the interior only according to GPS, there are many more obstacles, they have to use sensors and cameras," says Baruch Dilion.

"These drones can be very small. And he won't hear them, "he describes the future, perhaps quite close. In any case, even those who hide underground will not be able to be sure of such drones.

Article published in the Czech Republic about BE1's Anti-drone demonstration on June 2021

article1.PNG
articulo1.PNG
article2.PNG
article3.PNG
article4.PNG
articulo2.PNG
articulo3.PNG
articulo4.PNG
articulo5.PNG
article5.PNG

Israel- Czech Chamber of Commerce article about BE1's Anti-Drone event 

מאמר.PNG

Nir Mariash, BE1 Police and Smart Cities expert, about the actual situation in Israel, published in the Czech Republic on May 2021

PDF BE -1.png

Article published in the Czech Republic, about BE1's defense and HLS experts team's first gathering in 2021

כתבה צ'כית לאתר על המפגש מומחים_page-000

Article About CTI, BE1's chosen Integration company, published in the Czech Republic on November 2020

CTI article.PNG

Israeli telemedicine technologies provided by BE1 - article published in the Czech Republic following a successful webinar on September 2020

eng1.PNG
czk1.PNG
eng2.PNG
czk2.PNG
eng3.PNG
czk3.PNG

Article from Chile about BE1 - published on September 2020

Untitled design (67).png

BE1 and Arteixo Telecom provide technologies to stop the covid-19 virus in Spain

7899876564561.PNG
99613215456744321.PNG
48782523113.PNG
896251324654321.PNG
ARTICLE.PNG
79674845564.PNG
El Progreso.jpg

B2B-B2G event organized by BE1 and Artiexo Telecom in Spain

IMG-20200117-WA0002.jpg
4654654.PNG
45645645645678.PNG
IMG-20200204-WA0000.jpg
465464.PNG
4564564.PNG

DSEI 2019 article about BE1

Screenshot 2023-01-12 143604 1.png
Screenshot 2023-01-12 143636  2.png
Screenshot 2023-01-12 143735  3.png

DSEI 2019 article about BE1

70663251_1102720223270744_47156209198657
70539163_1102720233270743_54926351228112
bottom of page